Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Strona główna


 

Zasady publikacji informacji: Informacje zawarte na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej realizowane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. (Dz. U. Nr 10, poz 68).

Podstawy prawne funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kraśniku:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.).

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS nr 5 poz. 22 z późn. zm.).

 

Sąd Rejonowy w Kraśniku

ul. Lubelska 81

23-200 Kraśnik

tel. 81 825 20 01-03 (centrala)

e-mail: krasnik@krasnik.sr.gov.pl

 

 

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2011-05-18
Data udostępnienia informacji: 2011-03-31