Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Czasopismo "Probacja"


Kwartalnik "Probacja" powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008r. jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recencji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo-Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Czasopismo zawiera również merytoryczne stanowiska i poglądy praktyków (sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób zajmujących się resocjalizacją i terapią uzależnionych), wykorzystujących swoją wiedzę w pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz obszarze wykonywania orzeczeń sądów. Publikacje poświęcone aktualnym zagadnieniom społecznym i prawnym probacji, ukazują jej aspekty w różnych ustawodawstwach oraz w ramach prawa europejskiego.

Wszystkie numery kwartalnika, od początku jego powstania, publikowane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce "Probacja" pod adresem http://ms.gov.pl/pl/probacja


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2018-01-25
Data udostępnienia informacji: 2018-01-25