Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Bazy teleadresowe


Bazy teleadresowe infrastruktury instytucji samorządowych oraz podmiotów, instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Data udostępnienia informacji: 2015-08-18
 
Opis pliku:Baza ośrodków pomocy społecznej województwa lubelskiego ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-08-18
Data udostępnienia informacji:2015-08-18
Opis pliku:Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-08-18
Data udostępnienia informacji:2015-08-18
Opis pliku:Zespoły interdyscyplinarne ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-08-18
Data udostępnienia informacji:2015-08-18
Opis pliku:Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-08-18
Data udostępnienia informacji:2015-08-18
Opis pliku:Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-08-18
Data udostępnienia informacji:2015-08-18
Opis pliku:Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2015-08-18
Data udostępnienia informacji:2015-08-18