Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie p.o. Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 18 maja 2015r. dot. dni wolnych od pracy


Zarządzenie nr 38/2015r. Prezesa Sądu Rejonowego i p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 18 maja 2015r. 

 

     Na podstawie art. 22&1 pkt 1b i art. 31a&2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 427 ze zm.) w zw. z art. 31&1 i art. 130&1 Kodeksu Pracy zarządzamy:

1. dzień 14 sierpnia 2015r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015r.

2. dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r.

 

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Data wytworzenia informacji: 2015-05-18
Data udostępnienia informacji: 2015-05-29