Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie p.o. Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 10 marca 2017r. nr 15/2017 dot. dni wolnych w 2017r.


Na podstawie art. 22§1 pkt 1 lit. a oraz art. 31a§1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ) w zw. z §40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316) oraz art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1666)
zarządza się co następuje:
1.    ustala się dzień 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza się dzień 13 maja 2017r. dniem pracy,
2.    ustala się dzień 16 czerwca 2017r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza się dzień 24 czerwca 2017r. dniem pracy
3.    ustala się dzień 14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza się dzień 26 sierpnia 2017r. dniem pracy
4.    ustala się dzień 13 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto 11 listopada 2017r. przypadające w dniu wolnym od pracy.
5.    zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kraśniku.


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Data wytworzenia informacji: 2017-03-10
Data udostępnienia informacji: 2017-03-17