Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie nr 53/2017 dot. dnia wolnego w 2018r.


Zarządzenie nr Adm. 0000-53/17

Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 6 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Kraśniku w 2018r.

 

Na podstawie art. 22§1pkt 1 lit. a oraz art. 31a§1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z §40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015r., poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1666) zarządza się co następuje:

1. ustala się dzień 8 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2018r. przypadające w dniu wolnym od pracy,

2. treść zarządzenia przekazać do wiadomości wszystkim komórkom organizacyjnym Sądu Rejonowego w Kraśniku. 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Data wytworzenia informacji: 2017-11-06
Data udostępnienia informacji: 2017-11-15