Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku dot. poszukiwania na wynajem pomieszczeń biurowych


Sąd Rejonowy w Kraśniku poszukuje na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej na terenie miasta Kraśnika spełniających poniższe warunki:
- co najmniej 5 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni ok. 80 m2
- pomieszczenie z przeznaczeniem na salę rozpraw o powierzchni ok. 40 m2
- pomieszczenie z przeznaczeniem na pokój wysłuchań o powierzchni ok. 13 m2
- pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum o powierzchni ok. 90 m2
- korytarze i pomieszczenie sanitarno-higieniczne z niezbędnymi urządzeniami.
Wymienione pomieszczenia powinny być wyodrębnione w sposób umożliwiający wyłączne korzystanie z nich przez najemcę.
Pomieszczenia nie mogą być narażone na zalanie wodą, ściekami itp.
Pomieszczenia powinny być zabezpieczone systemem alarmowym przeciwwłamaniowo i przeciwpożarowo – monitoring wymienionych systemów.
Oferty należy składać w terminie do 19 października 2015r. w pok. 45, ew. faxem na numer 81 825 23 78.
Bliższych informacji udziela Kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 81 825 23 78.


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Data wytworzenia informacji: 2015-09-29
Data udostępnienia informacji: 2015-10-01