Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Akcja informacyjna nt. Elektronicznego Postępowania Upominawczego.


W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życic nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. póz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. W związku z tym widząc potrzebę większego informowania społeczeństwa Ministerstwo Sprawiedliwości, wydało broszury informacyjne oraz poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego.

Niniejsze dokumenty są dostępne na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06
Data udostępnienia informacji: 2013-08-06