Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie INs 612/09


Sąd Rejonowy w Kraśniku

I Wydział Cywilny

ul. Lubelska 81

23-200 Kraśnik

 

Dnia 2.11.2009r.

Sygn. akt INs 612/09

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny

w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Austostrad

o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego postanowieniem z dnia 22 października 2009r.

 

postanowił:

zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15.348,00 (piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem) złotych tytułu zapłaty odszkodowania należnego w związku z dokonaniem przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Góry gm. Kraśnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 137/1 o powierzchni 0,1037 ha, której właścicielami byli nieżyjący Feliks Sieńko i Leokadia Sieńko, z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona następcom prawnym właścicieli nieruchomości pod warunkiem wykazania nabycia po nich praw do spadku

- wzywa się następców prawnych Felika Sieńko i Leokadii Sieńko do odebrania depozytu.

 

                                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                                         /-/ Ewa Delekta


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2009-11-06
Data udostępnienia informacji: 2009-11-06
Data zarchiwizowania informacji: 2009-12-17