Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko stażysty-informatyka w Sądzie Rejonowym w Kraśniku


 

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko stażysty - informatyka w Sądzie Rejonowym w Kraśniku do zatrudnienia została wyłoniona kandydatura Pana Pawła Chołody, który uzyskał łącznie ze wszystkich etapów konkursu najwyższą liczbę punktów, co uplasowało go na pierwszej pozycji listy.

 

 

Łączna ocena – końcowa punktacja/pozycjonowanie

Nazwisko i imię

Etap II

Etap III

Suma

pozycja

Chołody Paweł

6 pkt

4 pkt

10 pkt

1

 

Na listę rezerwową został zakwalifikowany niżej wskazany kandydat:

 

 

Łączna ocena – końcowa punktacja/pozycjonowanie

Nazwisko i imię

Etap II

Etap III

Suma

pozycja

Surowiec Artur

7pkt

2,5 pkt

9,5 pkt

1

 

                                                                      

 

                                                                                 

                                                                                  Dyrektor  Sądu Okręgowego w Lublinie

                                                                               upoważniony do wykonywania obowiązków

                                                                                  Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku

                                                                                                 /-/ Halina Skikiewicz

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2014-10-27
Data udostępnienia informacji: 2014-10-29
Data zarchiwizowania informacji: 2015-02-04