Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie upoważnionego do wykonywania czynności Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo bez możliwości dalszego zatrudnienia po upływie okresu na który zostanie zawarta umowa. Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm. 122-50/14.

Stanowisko - p.o. protokolanta w Sadzie Rejonowym w Kraśniku. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- protokołowanie na posiedzeniach,

- komputerowe przepisywanie uzasadnień orzeczeń,

- sporządzanie i wysyłanie pism sądowych.

Wymagania niezbędne:

- wskazane w art. 2 pkt 1 -6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sadów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.),

- dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy zespołowej,

- zdolność komunikowania się,

- znajomość techniki biurowej,

- kreatywność,

- odporność na stres,

- poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 do dnia 26 lutego 2014r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-50/14).

 

Jednocześnie informuję, ze złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi. Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego - tel. 81-825 23 78

 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisje powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 

  • pierwszy etap - weryfikacja dokumentów,
  • drugi etap - praktyczny sprawdzian umiejętności,
  • trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sadu Rejonowego w Kraśniku.

Przewidywany termin zatrudnienia - marzec 2014r.

 

Dnia 17 luty 2014r.

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie

upoważniona do wykonywania obowiązków

Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku

/-/ Halina Skikiewicz


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2014-02-17
Data udostępnienia informacji: 2014-02-18
Data zarchiwizowania informacji: 2014-07-03
 
Opis pliku:Kwestionariusz ikona
Plik zamieścił:Karol Buda
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2014-02-18
Data udostępnienia informacji:2014-02-19