Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zmiana godzin pracy - 31.12.2012 - Zarządzenie Prezesa Sądu Nr Adm. 0000-72/2012


 

Na podstawie art. 22§1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) w zw. z §32 ust. 1 pkt 2 i §45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zmianami) zarządzam:

 

1.     w dniu 31 grudnia 2012r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kraśniku w godzinach od 7.30 do 15.30 bez obowiązku pełnienia dyżuru do godziny 18.00

2.     zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

     /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2012-11-27
Data udostępnienia informacji: 2012-11-27
Data zarchiwizowania informacji: 2013-01-08