Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Dzień wolny od pracy - 24.12.2012 - Zarządzenie Prezesa Sądu Nr Adm. 0000-68/2012


 

Na podstawie art. 22§1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) w zw. z §32 ust. 1 pkt 2 i §45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zmianami) zarządzam:

 

1.    ustalam dzień 24 grudnia 2012r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kraśniku z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 8 grudnia 2012r.

2.     w dniu 8 grudnia 2012r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kraśniku w godzinach od 7.30 do 15.30 bez obowiązku pełnienia dyżuru do godziny 18.00

3.     zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Prezes Sądu Rejonowego

/-/  Marzena Goleń

 

 


Dokument wpisał: Karol Buda
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-09
Data zarchiwizowania informacji: 2012-12-31