Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agesji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży


   W dniu 26 marca 2012r. oraz w dniu 25 maja 2012r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miały miejsce konferencje podsumowujące program pilotażowy pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka pod tytułem "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży".

   Program został wdrożony w roku szkolnym 2011/2012 na terenie 11 Gimnazjów Województwa Lubelskiego. Na terenie Powiatu Kraśnickiego program został wdrożony w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku. Uczniowie gimnazjum zostali zapoznani z aspektami prawnymi mediacji, zaś sześcioro uczniów zostało przeszkolonych w zakresie mediacji rówieśniczej.

   Pragnę zlożyć szczególne podziękowania wszystkim uczestnikom programu, jak również osobom dzięki którym było możliwe wdrożenie programu, a w szczególności:

Pani Sędzi Sądu Okręgowego w Lublinie Eleonorze Porębiak - Tymeckiej

Pani Prezes Sądu Rejonowego w Kraśniku Marzenie Goleń

Pani mediator Stanisławie Annie Piątek

Pani V-ce Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Kraśniku Marzenie Pomykalskiej

Pani pedagog z Gimnazjum nr 2 w Kraśniku Edycie Buczaj

Panu kuratorowi sądowemu Bogusławowi Baranowi

oraz uczniom - mediatorom rówieśniczym

 

                                                                        Anna Plewa

     koordynator ds mediacji przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Dokument zarchiwizował: Karol Buda
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2012-06-25
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-31