Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Dzień wolny za święto przypadające w sobotę.


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 28 września 2010r. Nr 59/10.

1. Na podstawie art. 130&2 Kodeksu Pracy ustalam dzień 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kraśniku w zamian za przypadające w sobotę święto 25 grudnia 2010r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W dniu 24 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Kraśniku nie będzie urzędował.

2. Dokonać ogłoszenia o treści zarządzenia na stronie internetowej Sądu, w budynku Sądu, do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych.

 

                                        Prezes Sądu Rejonowego

                                            /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28
Data udostępnienia informacji: 2010-09-29
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-13