Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 13 września 2010r. w Sądzie Rejonowym w Kraśniku


Lista kandydatów biorących udział w konkursie z podaniem uzyskanego wyniku:

1. Pani Barbara Majewska - Skrzypek - z testu - 30 pkt, z kazusów - 3 pkt, łącznie - 33 pkt

2. Pani Lidia Malinowska - z testu - 34 pkt, z kazusów - 8 pkt, łącznie 42 pkt

 

W związku z osiągnięciem przez Panią Lidię Malinowską wymaganej liczby punktów określonej w &8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) otrzymała propozycję zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Kraśniku na stanowisku asystenta sędziego. Lista rezerwowa nie została sporządzona z uwagi na to, że druga kandydatka nie osiągnęła wymaganej liczby punktów.

 

                        Prezes Sądu Rejonowego

                          /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2010-09-16
Data udostępnienia informacji: 2010-09-16
Data zarchiwizowania informacji: 2010-11-17