Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2009r. w Sądzie Rejonowym w Kraśniku


Lista kandydatów biorących udział w konkursie z podaniem uzyskanego wyniku:

1. Pan Paweł Marcin Klepacz - z testu - 30 pkt, z kazusów - 8 pkt, łącznie - 38 pkt

2. Pani Ewelina Agnieszka Wilk - z testu - 30 pkt, z kazusów - 9 pkt, łącznie - 39 pkt

 

W związku z osiągnięciem przez przystępujących do egzaminu kandydatów wymaganej liczby punktów określonej w &8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r.w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) wszyscy kandydaci otrzymali propozycję zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Kraśniku na stanowisku asystenta sędziego. Lista rezerwowa nie została sporządzona z uwagi na brak kandydatów.

 

Prezes Sądu Rejonowego

/-/ Marek Radziszewski


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marek Radziszewski
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2009-07-09
Data udostępnienia informacji: 2009-07-09
Data zarchiwizowania informacji: 2009-07-31