Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego na umowę o pracę na zastępstwo przeprowadzonego w dniu 25 maja 2010r. w Sądzie Rejonowym w Kraśniku


Lista kandydatów biorących udział w konkursie z podaniem uzyskanego wyniku:

1. Pani Barbara Majewska -  Skrzypek - z testu 31 pkt, z kazusów - 8 pkt, łącznie 39 pkt

W związku z osiągnięciem przez przystępującą do egzaminu kandydatkę wymaganej liczby punktów określonej w &8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) Pani Barbara Majewska - Skrzypek otrzymała propozycję zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Kraśniku na stanowisku asystenta sędziego na umowę o pracę na zastępstwo. Lista rezerwowa nie została sporządzona z uwagi na brak kandydatów.

 

                                Prezes Sądu Rejonowego

                                  /-/ Marzena Goleń


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2010-05-26
Data udostępnienia informacji: 2010-05-26
Data zarchiwizowania informacji: 2010-06-22