Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie w celu zatrudnienia na umowę zastępstwo


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie
upoważnionego do wykonywania czynności
Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku
o konkursie w celu zatrudnienia
na umowę o pracę na zastępstwoDyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo bez możliwości dalszego zatrudnienia po upływie okresu na który zostanie zawarta umowa.  Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm. 122-130/16.

Stanowisko – p.o. protokolanta w Sądzie Rejonowym w Kraśniku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- protokołowanie na posiedzeniach,
- komputerowe przepisywanie uzasadnień orzeczeń,
- sporządzanie i wysyłanie pism sądowych.

Wymagania niezbędne:
- wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1241),
- dobra znajomość obsługi komputera,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy zespołowej,
- zdolność komunikowania się,
- znajomość techniki biurowej,
- kreatywność,
- odporność na stres,
- poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
- wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
- doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,
- biegła znajomość pisania na komputerze (umiejętność pisania bezwzrokowego)

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81, pok. 45 do dnia 15 listopada 2016r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 122-130/16).
Jednocześnie informuję, że złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 81-825 23 78.

Konkurs przeprowadzany  będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:
- pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,
- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kraśniku.

Przewidywany termin zatrudnienia – grudzień 2016r
           

Dnia 7 listopada 2016r.


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07
Data udostępnienia informacji: 2016-11-08
Data zarchiwizowania informacji: 2018-03-16
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Beata Wilkos
Plik wytworzył:Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji:2016-11-09
Data udostępnienia informacji:2016-11-10