Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja dot. reorganizacji sądów


    Na podstawie &1 pkt 10 lit a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1404) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2014r., poz. 170) z dniem 1 stycznia 2014r. utworzony zostaje Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim.

 

    Dotychczasowe Wydziału Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą w Opolu Lubelskim z dniem 1 stycznia 2015r. zostają zniesione.

 

    Obszar właściwości utworzonego z dniem 1 stycznia 2015r. Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim obejmuje gminy: Bełżyce, Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków i Wojciechów (&3 pkt 18 lit. h rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych - Dz. U. z 2014r. poz. 1407).

 

W Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim zostają utworzone od 1 stycznia 2015r. wydziały:

I Wydział Cywilny - dla spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego sądu

II Wydział Karny - dla spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych z obszaru właściwości tego sądu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - dla spraw określonych w art. 12&1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego sądu

IV Wydział Ksiąg Wieczystych - dla spraw wieczystoksięgowych z obszaru właściwości tego sądu

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich - obszaru właściwości tego sądu.

 

Począwszy od 1 stycznia 2015r. korespondencję należy kierować zgodnie w właściwością miejscową.

Adres do korespondencji:

Sąd Rejonowyw  Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie

kontakt:

I Wydział Cywilny - tel. 81 8272695

II Wydzial Karny - tel. 81 8273174

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 81 8274184

IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 81 8272854

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - 81 8272592

 

     Z dniem 1 stycznia 2015r. właściwymi rachunkami bankowymi Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim stają się:

1. Rachunek dochodów budżetowych w NBP O/O Lublin

    39 1010 1339 0012 7022 3100 0000

2. Rachunek wydatków budżetowych w NBP O/O Lublin

    89 1010 1339 0012 7022 3000 0000

3.Rachunek sum na zlecenie w BGK O/Lublin

   60 1130 1206 0028 9102 8420 0004

4. Rachunek sum depozytowych w BGK O/Lublin

    w PLN - 96 1130 1017 0021 1002 6390 0004

    w USD - 69 1130 1017 0021 1002 6390 0005

    w EURO – 53 1130 1017 0021 1002 6390 0002

    w CHF – 80 1130 1017 0021 1002 6390 0001

    w GBP – 26 1130 1017 0021 1002 6390 0003

5. Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w BGK O/Lublin –

     49 1130 1206 0028 9102 8420 0008