Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniach 13 marca 2015r. i 24 marca 2015r. w Sądzie Rejonowym w Kraśniku

 Lista kandydatów biorących udział w konkursie z podaniem uzyskanego wyniku:

 

Lp

Imię i nazwisko

Liczba pkt z II etapu

Liczba pkt z III etapu

Łączna liczba pkt

1

Herbet Anna

45

8

53

2

Pakla Robert

36

7

43

3

Łubianka Łukasz

35

7

42

4

Bielak Marcin

34

8

42

5

Maciejak Ewelina

33

8

41

6

Wojtan Ewelina

33

7

40

7

Krześliński Maciej

37

0

37

8

Stelmach Joanna

27

0

27

9

Saj Katarzyna

27

0

27

10

Borowik Konrad

26

0

26

11

Stec Michał

24

0

24

12

Radecka Natalia

21

0

21

 

W związku z osiągnięciem przez Panią Annę Herbet wymaganej liczby punktów określonej w §7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228) i największej spośród wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, otrzymała propozycję zatrudnienia w Sądzie Rejonowym w Kraśniku na stanowisku asystenta sędziego.

Sporządzono listę rezerwową, na której umieszczono Pana Roberta Paklę, Pana Łukasza Łubiankę, Pana Marcina Bielaka, Panią Ewelinę Maciejak, Panią Ewelinę Wojtan, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów określoną w §7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228).

                                                                          Prezes Sądu Rejonowego

                                               /-/ Marzena Goleń

                                             &


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26
Data zarchiwizowania informacji: 2016-04-22