Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie z dnia 17 listopada 2014r. nr 75/2014 - dzień wolny od pracy 24 grudnia 2014r.


Zarządzenie Prezesa i p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku

z dnia 17 listopada 2014r. nr 75/2014

Na podstawie &45 ust. 1 i &32 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 269) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. 2011 Nr 109, poz 639) zarządzamy:

1. ustanawiamy dzień 24 grudnia 2014r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Kraśniku z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 13 grudnia 2014r.

2. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie                                                        Prezes Sądu Rejonowego

upoważniony do wykonywania obowiązków                                                  /-/ Marzena Goleń

Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku

/-/ Halina Skikiewicz


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Marzena Goleń
Dokument zarchiwizował: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2014-11-17
Data udostępnienia informacji: 2014-11-19
Data zarchiwizowania informacji: 2016-02-10