Sąd Rejonowy w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Strona główna


 

Zasady publikacji informacji: Informacje zawarte na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej realizowane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. (Dz. U. Nr 10, poz 68).

Podstawy prawne funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kraśniku:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.).

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS nr 5 poz. 22 z późn. zm.).

 

Sąd Rejonowy w Kraśniku

ul. Lubelska 81

23-200 Kraśnik

tel. 81 825 20 01-03 (centrala)

e-mail: krasnik@krasnik.sr.gov.pl

NIP 715-13-36-138

REGON 000322956-00090

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.10.2017r. ulegają zmianie rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Kraśniku

 

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe, koszty, grzywny 

 

Sąd Okręgowy w Lublinie

Krakowskie Przedmieście 43

20-076 Lublin

NIP: 712-19-34-656

 

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.

 

NBP O/O Lublin

 

06 1010 0055 1013 0050 9500 0001    I Wydział Cywilny

76 1010 0055 1013 0050 9500 0002    II Wydział Karny

49 1010 0055 1013 0050 9500 0003    III Wydział Rodzinny i Nieletnich

92 1010 0055 1013 0050 9500 0005    V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

 

60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK

rachunek sum na zlecenie (zaliczki) w postępowaniu cywilnym

 

49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK

rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej FPPoPP (nawiązki, świadczenia pieniężne) 

 

UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

 

 


Dokument wpisał: Beata Wilkos
Dokument wytworzył: Beata Wilkos
Data wytworzenia informacji: 2011-05-18
Data udostępnienia informacji: 2011-03-31